Webcam

Met deze live-webcam kunt in 360 graden het Oppe Brik-terrein bekijken. Wilt u bijvoorbeeld de starterswoningen bekijken? Draai de camera rond door een nieuwe positie te selecteren.

Change webcam position

Klik op dit icoon om de webcam van positie te veranderen.

Let op: na het selecteren van een nieuwe positie van de webcam duurt het +/- 10 seconden voordat de nieuwe positie geladen is.